Karneval i København 1982-2020

Der arbejdes på en kæmpe stor kulturhistorisk bog i anledningen af det Københavnske Karnevals har rundet sit 40 års jubilæum.

Hver med til skabe bogen og følg dens tilblivelse

Cover Mockup

Ideen bag projektet.

Så vidt vides, er det første gang der er taget initiativ og arbejdes på sådanne et bogprojekt. Bogens hoved ide, er tænkt som en kulturhistorisk gave, i anledningen af det Københavnske Karnevals rundede sit 40 års jubilæum 2022.

Det bliver en stor bog. Ca. 450 sider som i ord og billeder fortæller 40 års Karnevals historie fra 1982 til 2022. Bogens indhold bliver propfuld af anekdoter og fortællinger.

Man vil kunne eksempelvis opleve, karnevalsgruppernes og sambaskolernes forenings blade, referater fra lokalgruppe møder og generalforsamlinger, flyers og plakater, tegninger og skitser af kostume designs til paradevogne, avis udklip samt ikke mindst tusindvis af fantastiske fotos igennem 40 år.

Bogens indhold bliver fortalt således, af det er dem som deltog og selv oplevede karnevallet. Dvs. publikum, danser og musiker samt arrangører som fortæller og beskriver med deres egen ord anekdoter og historier. I skrivende stunde har flere end 200 bidraget.

Bogen bliver ikke et opslagsværk kronologisk set. Hertil er emnet alt for komplekst. Den bliver opsat som et abstrakt maleri.

Cover mockup

Hvem stå bag projektet?

Initiativtager til bog projektet er Søren Bie. Jeg har selv været aktiv deltager og oplevet mange karnevaller siden de tidligste i 80’erne. Jeg har indsamlet viden og information i dette emnet i mange år. Jeg udføre samt producerer bogen fra start til slut.

I forvejen har jeg en stor lidenskab for kulturhistorie, formidling, biografi og historie, hvor jeg eksempelvis har skabt online projekterne www.marie-krøyer.dk og www.jeanne-darc.info

Format

Karneval i København er et emne der indeholde mange forskellige sider og aspekter; som er meget varieret i sit indhold, og det kræver en stor volumen at kunne fortælle. Så der arbejdes ud fra, at det skal blive til en meget stor bog. Hardcover, ca. 450 sider i fuld farve.

Økonomi

Projektet er er ulønnet og bliver finansieret af egen lomme. Der er der ingen fonde eller økonomisk støtte tilført projektet. En stor bog er ikke billig at producerer, men projektet vil kunne løbe rundt, hvis det planlagte oplag på omkring 200-250 eksemplarer, bliver solgt.