• Post published:juli 3, 2024
  • Reading time:4 mins read

Kære alle.

Københavns karneval inviterer sambagrupperne i Danmark til at deltage i den store Pride Parade i København d. 17. august!

Københavns karneval har i mere end 40 år været en del af årets gang i København. Med et inkluderende fællesskab med passion for lækre danse-moves og dejlige sambarytmer hylder vi mangfoldigheden, rummeligheden og retten til at være lige den, man er.

Vi glæder os til at fejre mangfoldigheden med jer alle!

Deadline for tilmelding: 1.august

Copenhagen Pride Parade 2024 finder sted lørdag den 17. august med start klokken 13.00 fra Frederiksberg Rådhus. De første grupper forventes at ankomme på Rådhuspladsen fra ca. 15.00. Igen i år vil Paraden følge ruten som starter ved Frederiksbeg Rådhus og ender på Pride Square i København, via Allegade, Frederiksberg Allé, Vesterbrogade, Hammerichsgade, Studiestræde og slutter på Vester Voldgade.

Mere info følger i forhold til startposition ved Frederiksberg Rådhus.

Kort og info: https://www.copenhagenpride.dk/pride…/deltag-i-paraden/

Læs venligst paraderegler for deltagelse her: https://www.copenhagenpride.dk/pride-parade/regler-for-deltagelse/

Musikere:
Dresscode: Hvide sko og bukser. T-shirt i en af regnbuens flotte farver. Udsmyk jer gerne med ansigtsmaling, glimmer, hat, fjerboa eller andet festligt og farverigt!

Dansere:
Dresscode: Festligt sambakostume med masser af bling, fjer og farver! Paraden er lang, så flade sko anbefales. Der er ingen fast koreografi til paraden, det er freestyle.

Spørgsmål? Kontakt venligst:
Musikere: Pierre Johnson,
Dansere: Astrid Jørgensen,

***********
English

Dear all.

Copenhagen carnival invites the samba groups in Denmark to participate in the big Pride Parade in Copenhagen on 17 August!

For more than 40 years, Copenhagen carnival has been a part of the year in Copenhagen. With an inclusive community with a passion for delicious dance moves and lovely samba rhythms, we celebrate diversity, openness and the right to be just who you are.

We look forward to celebrating diversity with you all!

Deadline for registration: 1 August

Copenhagen Pride Parade 2024 takes place on Saturday 17 August starting at 1pm from Frederiksberg Town Hall. The first groups are expected to arrive at Rådhuspladsen from approx. 3 p.m. Again this year, the Parade will follow the route that starts at Frederiksbeg Town Hall and ends at Pride Square in Copenhagen, via Allegade, Frederiksberg Allé, Vesterbrogade, Hammerichsgade, Studiestræde and ends at Vester Voldgade.

More info follows in relation to the starting position at Frederiksberg Town Hall.

Map and info: https://www.copenhagenpride.dk/pride…/deltag-i-paraden/

Please read the parade guidelines for participation here: https://www.copenhagenpride.dk/pride-parade/regler-for-deltagelse/

Musicians:
Dress code: White shoes and trousers. T-shirt in one of the beautiful colors of the rainbow. Feel free to decorate yourself with face paint, glitter, a hat, a feather boa or something else festive and colorful!

Dancers:
Dress code: Festive samba costume with lots of bling, feathers and colours! The parade is long, so flat shoes are recommended. There is no set choreography for the parade, it’s freestyle.

Questions? Please contact:
Musicians: Pierre Johnson,
Dancers: Astrid Jørgensen,


Discover more from Karneval i København

Subscribe to get the latest posts sent to your email.